In This Section:

Vacancies

Apprenticeship Scaffolding instructor

Applications are invited for the following  Permanent contract post:

 

Apprenticeship Scaffolding Instructor 

 

Based in: National Construction Training Centre, Mount Lucas, Daingean, Co Offaly 

Application form: FET340

Job Description and Person Specification

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms should be emailed to recruitment@loetb.ie by 12 noon, Monday 24th June 2024.  

Date Published Closing Date
10 June 2024 24 June 2024

Adult Educator

Applications are invited from suitably qualified persons for the following post 1 year fixed term contract : 

Adult Educator - Adult Guidance Service/Information Hub

 

Application Form: FET341

Job Description and Person Specification 

 

Applications in respect of the above posts must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon,  Tuesday 25th June 2024 to recruitment@loetb.ie

Date Published Closing Date
11 June 2024 25 June 2024

Teaching Vacancies 2024/2024

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School Ref No  Subject Contract  Hours 
St Fergal's College Rathdowney STFC44  English  Fixed Purpose  22 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Tuesday 25th June 2024 to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh  Uaireanta
Cólaiste Naomh Feargal, Ráth Domhnaigh STFC44  Béarla   Cuspóir Seasta 22 

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Máirt 25ú Meitheamh 2024 

Date Published Closing Date
11 June 2024 25 June 2024

Teaching vacancies 2024/2025

Applications are invited for the post below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School Ref No Subject Contract Hours
Oaklands Community College OCC138 Construction Studies & Technical Graphics Pro Rata

22

OCC139  PE ( irish an advantage)  Fixed Purpose  22 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Wednesday 26th June 2024, to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil Uimn.Tag Ábhar  Conradh Uaireanta
Coláiste Pobail Oaklands,Éadan Doire OCC138 Staidéir Foirgníochta & Grafaicí Teicniúla Pro Rata 22
OCC139  Corpoideachas Cuspóir Seasta 22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Céadaoin 26 Meitheamh 2024.

Date Published Closing Date
12 June 2024 26 June 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School Ref No  Subject Contract  Hours 
Coláiste Naomh Cormac CNC73 Special Education Pro Rata  22
CNC74 Guidance Counselling & Science Fixed Purpose 22
CNC75 Irish Fixed Purpose 22
Portlaoise College PC143 Polish Pro Rata 13

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Friday 28 June 2024 to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh  Uaireanta
Coláiste Naomh Cormac CNC73 Oideachas Speisialta Pro Rata 22
CNC74 Treoirchomhairleoireacht & Eolaíocht Cuspóir Seasta 22
CNC75 Gaeilge

Cuspóir Seasta

22
Coláiste Phort Laoise PC143 Polainnis Pro Rata 13

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé hAoine 28 Meitheamh 2024 

Date Published Closing Date
13 June 2024 28 June 2024

Grade VII - Administrative Officer

Applications are invited for the following posts:

Grade VII- Administrative Officer 

1 x Permanent - FET Skills Lead

1 x Fixed Term Post -FET Services

 

Application Form Ref No: ADMIN34

 

Job Description FET Service 

 

Job Description FET Skills Lead

 

 

Applications in respect of the above posts must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

 

Completed application forms must be submitted by 12 noon Monday, 24th June  2024 to recruitment@loetb.ie.

Date Published Closing Date
14 June 2024 24 June 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year 

School Ref No  Subject Contract Hours 
Tullamore College  TC183 Career Guidance  Pro Rata  22 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Thursday 27th June to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh Uaireanta
Coláiste Thulach Mhór  TC183 Treoir Ghairme  Pro Rata  22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Déardaoin 27 Meitheamh 2024 

Date Published Closing Date
14 June 2024 27 June 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the post below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School Ref No Subject Contract Hours
Oaklands Community College OCC140 SEN  Pro Rata

22

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Friday 28th June 2024, to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil Uimn.Tag Ábhar  Conradh Uaireanta
Coláiste Pobail Oaklands,Éadan Doire OCC140 RSO Pro Rata

22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé hAóine 28 Meitheamh 2024.

Date Published Closing Date
14 June 2024 28 June 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year 

School Ref No  Subject Contract Hours 
Tullamore College  TC184 English Pro Rata  22 
TC185 Business with Accounting Pro Rata 22
TC186 Religion & SPHE Fixed Purpose 22

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Tuesday 2nd July to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh Uaireanta
Coláiste Thulach Mhór  TC184 Béarla   Pro Rata  22
TC185 Gnó & Cuntasaíocht Pro Rata 22
TC186 Religiún & OSPS Cuspóir Seasta 22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Máirt 2 Iúil 2024 

Date Published Closing Date
19 June 2024 02 July 2024

Adult Educator

Applications are invited from suitably qualified persons for the following posts 

Adult Educator - Special Needs Assisting

Birr FET Centre & Portlaoise FET Centre

 

Application Form: FET342

FET342 SNA Job Description and Person Specification Birr FET Centre 

FET342 SNA Job Description and Person Specification Portlaoise FET Centre

                                        ----------------------------------------------------------------------

Adult Educator - Early Learning Care

Birr FET Centre & Portlaoise FET Centre

 

Application Form: FET343

FET343 ELC Job Description and Person Specification Birr FET Centre

FET343 ELC Job Description and Person Specification Portlaoise FET Centre

 

Applications in respect of the above posts must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Thursday 4th July 2024 to recruitment@loetb.ie

Date Published Closing Date
20 June 2024 04 July 2024

Each person who is appointed by LOETB to a position that a necessary and regular part of which, consists mainly of the person having access to, or contact with, children or vulnerable adults must be vetted in accordance with the National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Acts 2012 to 2016 and receive a satisfactory disclosure from the National Vetting Bureau.

All personal information which LOETB holds is protected by the Data Protection Acts 1988 to 2018. The Data Protection Acts apply to the keeping and processing of Personal Data, both in manual form and on computer.  LOETB is obliged to comply with data protection as set out in these Acts. 

LOETB is subject to the Freedom of Information Act 2014 and this Act gives people a right of access to certain records held by LOETB.

LOETB is an equal opportunities employer.

Shortlisting of candidates may take place. Canvassing will disqualify.

 

© Laois and Offaly Education and Training Board 2024 | Web Design by Digital Crew