In This Section:

Vacancies

Teaching Vacancy 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year 

School Ref No  Subject Contract Hours 
Tullamore College  TC183  Career Guidance  Pro Rata  22 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Tuesday 23rd July to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh Uaireanta
Coláiste Thulach Mhór  TC183  Treoir Ghairme  Pro Rata  22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Máirt 23 Iúil 2024 

Date Published Closing Date
09 July 2024 23 July 2024

Apprenticeship Scaffolding Instructor 

Applications are invited for the following  Permanent contract post:

 

Apprenticeship Scaffolding Instructor 

 

Based in: National Construction Training Centre, Mount Lucas, Daingean, Co Offaly 

Application form: FET344 

Job Description and Person Specification 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms should be emailed to recruitment@loetb.ie by 12 noon, Thursday 25th July  2024.  

Date Published Closing Date
11 July 2024 25 July 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School Ref No  Subject Contract  Hours 

Edenderry FET and

Abbeyleix FET Centre 

FET345 Business Pro Rata 

12

(8 hrs EdenderryFET

4 hrs Abbeyleix FET)

 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Thursday 25th July 2024 to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh  Uaireanta
Ionad Breisoideachais & Oiliúna Éadan Doire & Mainister Laoise FET345 Gnó Pro Rata  12               (8 Éadan Doire & 4 Mainister Laoise)

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Déardaoin 24 Iúil 2024 

Date Published Closing Date
12 July 2024 25 July 2024

Teaching Vacancy 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year 

School Ref No  Subject Contract Hours 
Ard Scoil Chiaráin, Clara ASC73  PE ( Biology an advantage)  Pro Rata  22

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Thursday 25th July 2024 to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh Uaireanta
Ard Scoil Chiaráin, Clara ASC73 Corpoideachas Pro Rata 22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Déardaoin 25 Iúil  2024 

Date Published Closing Date
12 July 2024 25 July 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the post below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School  Ref No  Subject

Contract  

Hours 

 

Education Unit, Portlaoise Prison

 

FET346 Hairdresser/ Barber Fixed Term 45hrs pa

The Allocation of 45hrs usually consists of three days over three consecutive weeks per given term (9 days in total)

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Wednesday 31st July 2024, to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil Uimn. Tag Ábhar Conradh Uaireanta

 

Ionad Oideachas Príosún Phort Laoise

 

FET346

Gruagaire/ Bearbóir

Téarma Seasta 45 pa

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Céadaoin, 31 Iúil 2024

Date Published Closing Date
16 July 2024 31 July 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School Ref No  Subject Contract  Hours 

Portlaoise FET Centre

FET347 

Cookery 

QQI Level 3 & 4 

Pro Rata 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Wednesday 31st July to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh  Uaireanta
Ionad Breisoideachais & Oiliúna Phort Laoise  FET347 Cócairecaht Pro Rata  6

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Céadaoin 31 Iúil 2024 

Date Published Closing Date
17 July 2024 31 July 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year 

School Ref No  Subject Contract Hours 
St Fergals College, Rathdowney  STFC46  Special Education  ( with AS experience)   Pro Rata  22

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Wednesday 31 July 2024 to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh Uaireanta
Coláíste Naomh Fergal , Rath Domgnaigh  STFC46

Oideachas Speisialta

(RSO) 

Pro Rata 22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Céadaoin 31 Iúil  2024 

Date Published Closing Date
17 July 2024 31 July 2024

Adult Educator

Applications are invited from suitably qualified persons for the following posts 

Adult Educator - Early Learning Care

Birr FET Centre 

 

Application Form: FET348

FET348 ELC Job Description and Person Specification Birr FET Centre

Applications in respect of the above posts must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Wednesday 31st July 2024 to recruitment@loetb.ie

Date Published Closing Date
17 July 2024 31 July 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School Ref No Subject Contract Hours
Portlaoise FET & Portlaoise Institute FET349 Guidance Counsellor Pro Rata 22

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Wednesday 31st July to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil Uimn. Tag Ábhar Conradh Uaireanta
Ionad Breisoideachais & Oiliúna Phort Laoise FET349 Treoir Ghairme Pro Rata 22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Céadaoin 31 Iúil 2024 

Date Published Closing Date
17 July 2024 31 July 2024

Teaching Vacancies 2024/20258

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School Ref No  Subject Contract  Hours 
Dunamase College DC155  Art & SEN  Pro Rata 22
DC156  English & SEN  Pro Rata  22
DC157  Art through Irish  Fixed Purpose  22 
DC158  Business with Accounting  Fixed Purpose  22 
DC159  Career Guidance  Fixed Purpose  22 
DC160  Spanish  Fixed Purpose  22
DC161 Maths and Science ( Physics / Chemistry)  Pro Rata 22 

Applications in respect of the above posts must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Wednesday 31st July  to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh  Uaireanta
Coláiste Dhún Másc  DC155 Ealaín & RSO Pro Rata 22
DC156 Béarla & RSO  Pro Rata  22
DC157 Ealaín trí Gaeilge  Cuspóir Seasta  22
DC158  Staidéár Gnó Cuntasaíocht Cuspóir Seasta  22
DC159 Treoir Ghairme  Cuspóir Seasta  22
DC160 Spáinnis Cuspóir Seasta  22
DC161  Matamaitic & Eolaíocht  Pro Rata  22 

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Céadaoin 31 Iúil  2024 

Date Published Closing Date
17 July 2024 31 July 2024

Grade IV Assistant Staff Officer

Applications are invited for the following post:  

Grade IV - Assistant Staff Officer  

Training Services 

Open Competition   

Application Form Ref No. ADMIN37

Job Description  

 

Applications in respect of the above post  must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above.   

Completed application forms must be submitted by 12 noon Monday 29th July to recruitment@loetb.ie.  

Date Published Closing Date
18 July 2024 29 July 2024

Grade V- Staff Officer 

Applications are invited for the following posts:

Grade V- Staff Officer 

1 x 2 year fixed term contract -  CSCS Project

1x 2 year fixed purpose contract - FET Services 

 

Application Form Ref No: ADMIN38

 

 

 

Applications in respect of the above posts must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon Monday,29th July 2024 to recruitment@loetb.ie.

Date Published Closing Date
18 July 2024 29 July 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year 

School Ref No  Subject Contract Hours 
Midlands Prison Education Centre  FET350 Home Economics 

Pro Rata 14 hrs 

Fixed Purpose 8 hrs

22 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Wednesday 31st July 2024 to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil  Uimn.Tag Ábhar Conradh Uaireanta
Ionad Oideachas Príosún Lár Tíre  FET350 Eacnamaíocht Bhaile 

Pro Rata 13.2hrs

Cuspóir Seasta 8.8 hrs

22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Céadaoin 31 Iúil  2024 

Date Published Closing Date
18 July 2024 31 July 2024

Teaching Vacancies 2024/2025

Applications are invited for the posts below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School  Ref No Subject Contract Hours
Banagher College BA68 Maths & Science & SEN

Fixed Purpose

(26/8/24-19/12/24)

22
BA69 English, History & SEN Fixed Purpose 10
BA70 Maths, IT & SEN

Pro Rata

22

BA71 Home Economics Pro Rata 11
BA72  Music & Irish  Fixed Purpose  22 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Wednesday 31st July 2024, to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil Uimn.Tag Ábhar  Conradh Uaireanta
Coláiste na Sionna BA68 Matamaitic, Eolaíocht & RSO Cuspóir Seasta 22
BA69 Béarla, Stair & RSO Cuspóir Seasta 10
BA70 Matamaitic, IT & RSO

Pro Rata

22

BA71 Eacnamaíocht Bhaile Pro Rata 11
BA72 Ceol & Gaeilge  Cuspóir Seasta  22 

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Dé Céadaoin 31st Iúil  2024.

Date Published Closing Date
19 July 2024 31 July 2024

Youthreach Resource Person

Applications are invited from suitably qualified persons for the following post 

Youthreach Resource Person - Adult Literacy Services

LOETB 

 

Application Form: FET351

Job Decription & Person Specification FET351

Applications in respect of the above posts must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Tuesday 30th July 2024 to recruitment@loetb.ie

Date Published Closing Date
19 July 2024 30 July 2024

Teaching Vacancy 2024/2025

Applications are invited for the post below, which may arise within LOETB during the 2024/2025 academic year:

School Ref No Subject Contract Hours
Oaklands Community College OCC142 PE Pro Rata 22 

Applications in respect of the above post must be made on the appropriate application form which is available by clicking on the relevant link above. 

Completed application forms must be submitted by 12 noon, Thursday 1st August 2024, to recruitment@loetb.ie 

Folúntais Teagaisc 2024/2025

Iarrtar ar iarratais ar na poist thíos, a d’fhéadfadh teacht chun cinn laistigh de LOETB le linn na bliana acadúla 2024/2025.

Scoil Uimn.Tag Ábhar  Conradh Uaireanta
Coláiste Pobail Oaklands,Éadan Doire OCC142   Corpoideachas Pro Rata 22

Ní mór iarratais maidir leis na poist thuas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais chuí atá ar fáil ach cliceáil ar an nasc cuí thuas.

Seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost chuig recruitment@loetb.ie tráth nach déanaí ná 12 (meán lae) Déardaoin 1 Lúnasa 2024.

Date Published Closing Date
22 July 2024 01 August 2024

Each person who is appointed by LOETB to a position that a necessary and regular part of which, consists mainly of the person having access to, or contact with, children or vulnerable adults must be vetted in accordance with the National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Acts 2012 to 2016 and receive a satisfactory disclosure from the National Vetting Bureau.

All personal information which LOETB holds is protected by the Data Protection Acts 1988 to 2018. The Data Protection Acts apply to the keeping and processing of Personal Data, both in manual form and on computer.  LOETB is obliged to comply with data protection as set out in these Acts. 

LOETB is subject to the Freedom of Information Act 2014 and this Act gives people a right of access to certain records held by LOETB.

LOETB is an equal opportunities employer.

Shortlisting of candidates may take place. Canvassing will disqualify.

 

© Laois and Offaly Education and Training Board 2024 | Web Design by Digital Crew